سونوگرافی و رادیولوژی دکتر شماعی

تصویر سه بعدی جنین

سونوگرافی معمولی، سه بعدی و چهار بعدی، کالر داپلر، ترانس واژینال، ترانس رکتال

بررسی ناهنجاری های جنین (NT، آنومالی اسکن Basic و Detailed اکوکاردیوگرافی جنین)، فتال مانیتورینگ(NST)

آمنیوسنتز و نمونه گیری از پرزهای کوریونیک(CVS)

بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی (پستان، کبد، کلیه، پروستات و ...)، FNA

رادیو گرافی های دیجیتال ساده و تخصصی (Alignment view، باریوم سوآلو، Upper GI series، ترانزیت روده باریک، VCUG، IVP، هیستروسالپنگوگرافی و ...)

سنجش تراکم استخوان (BMD)

ماموگرافی دیجیتال

پانورکس (OPG) دیجیتال، سفالومتری دیجیتال، پری اپیکال دیجیتال

گالری تجهیزات

اكوی قلب جنین به روش كالرداپلر
تصویر سه بعدی جنین
تصویر سه بعدی جنین
تصویر سه بعدی جنین 9 هفته
تصویر جنین 12 هفته غربالگری سه ماهه اول(NT-NB)
تصویر سه بعدی فولیكول های رحم
اسلاید 1
اسلاید 2
اسلاید 3
اسلاید 4
اسلاید 5

تماس با ما

آدرس کلینیک

مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای کوثر شمالی، بین کوثر 2و4، روبروی بیمارستان فارابی، ساختمان پزشکان فارابی

شماره تماس: 09033335655

38705655

38705656

پست الکترونیک

dr.shamaee@gmail.com